തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

നമ്മുടെ കഥ

DeZhou HeShuo optoelectronic technology co., ltd. is a high-tech enterprise integrating scientific research, design, manufacturing, installation and debugging of solar energy and photovoltaic power generation.സൗകര്യപ്രദമായ ത്രംസ്പൊര്തതിഒന്.ഥെ കമ്പനി പ്രധാനമായും സൗരോർജ്ജം ദീപങ്ങൾ (സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് ഉൾപ്പെടെ എൽഇഡി തെരുവ് വിളക്ക്, പ്രകൃതി തോട്ടം വിളക്ക് അങ്ങനെ ദീപങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി, ദെജ്ഹൊഉ നഗരം, ഷാൻഡോങ് പ്രവിശ്യയിലെ, ചൈന സ്ഥിതി

കൂടുതല് വായിക്കുക

പുതിയതായി വന്നവ


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!